EU skladi

Naziv projekta: Povečanje mednarodne konkurenčnosti blagovne znamke Olaf
Kratica projekta: OlafComp 2020
Trajanje projekta: 7. 10. 2019 – 31. 8. 2020
Celotna vrednost projekta: 49.519,80 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 28.413,00 EUR

Operacija se izvaja v okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja E-poslovanje 2019-2022. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti podjetja, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja:

  • lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge,
  • povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja,
  • izboljšajo in pospešijo interakcijo s tujimi poslovnimi partnerji,
  • učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter
  • izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

V podjetju CAP d.o.o operacija OlafComp predstavlja dvostopenjski tržno orientiran projekt, ki v sebi združuje tako primarno globalno komercializacijo trenutno najboljšega mestnega skiroja na svetu.

V letu 2020 nameravamo celovito digitalizirati poslovanje in vzpostaviti naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji (nadgradnja povezave spletne trgovine B2C in B2B)
  • Spletne strani za tuje trge (prenova spletnih strani in prevodi v tuje jezike)
  • Spletne trgovine (prenova in prevod spletne trgovine)
  • Produktno prodajni video (izdelava promocijskega videa)
  • Krepitev kompetenc- usposabljanje (izobraževanje zaposlenih)

Vse prednosti pred konkurenti nameravamo kupcem predstaviti – to je prvi in najpomembnejši cilj ukrepov. Doseg potencialnih kupcev mora biti čim večji. Če nihče v globalnem svetu ne ve za nas, od nas tudi ne more kupiti. Vemo, da je naš izdelek namenjen predvsem velemestom in jih nameravamo njihovim prebivalcem tudi prodajati – klasične trgovine so v tem primeru povsem neuporabne, ker bi jih potrebovali na tisoče. Promocija tovrstnega produkta, kot je mestni skiro, lahko poteka le preko spletnih promocijskih kanalov, kjer bo pogoj popolna tehnološka inovativnost vseh ukrepov, sodobna in mestnim prebivalcem prilagojena vizualna podoba in prirejenost vsem (dejansko vsem) oblikam mobilnega spleta.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

© Olaf scooter 2022, All Rights Reserved

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.www.eu-skladi.si